WASHINGTON - Alle landen van de wereld zijn bereid alle mogelijke instrumenten in te zetten om het vertrouwen in de financiële markten te herstellen. Die boodschap werd zaterdag als het belangrijkste resultaat gepresenteerd van de najaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Financiële beleidsmakers uit de hele wereld kwamen daarbij bijeen om te praten over mogelijke oplossingen voor de financiële crisis. De 185 lidstaten van het IMF stelden zich unaniem op achter het actieplan van de zeven rijkste landen (G7) dat een einde moet maken aan de crisis.

De G7 kwam vrijdag een vijfpuntenplan overeen, waarmee het vertrouwen in de financiële markten hersteld moet worden. De zeven landen zegden elkaar onder meer toe "alle beschikbare middelen" in te zullen zetten om te voorkomen dat meer grote banken omvallen.

Voorstellen

Concrete voorstellen om een einde te maken aan de ellende op de financiële markten werden er echter niet gedaan. Minister van Financiën Wouter Bos benadrukte na afloop van de IMF-vergaderingen echter dat het vooral belangrijk is dat alle landen de problemen van de kredietcrisis nu onderkennen.

"Alle landen zijn het erover eens dat het vertrouwen in banken moet worden hersteld en dat belangrijke banken van een faillissement moeten worden gered."

G7

De minister gaf voor de IMF-vergadering al aan dat het plan van de G7 de agenda zou bepalen. Toch lijkt de groep van zeven belangrijkste economieën aan belang te hebben ingeboet.

In een gezamenlijke verklaring riepen alle landen het IMF op een leidende rol te spelen bij de harmonisatie van internationale acties en bij het ontwerpen van een nieuwe financiële architectuur. Dankzij haar brede ledenbasis zou het fonds hiervoor beter geschikt zijn dan kleinere machtsgroepen zoals de G7.

Steun

IMF-topman Dominique Strauss-Kahn benadrukte in een verklaring dat het G7-plan nu door een breed front van zeer verschillende landen wordt gesteund. "Het is enorm belangrijk dat we vandaag de eerste stappen hebben gezet in samenwerking met de opkomende economieën en ontwikkelingslanden. De eerste coördinatie van acties tussen de rijke landen en de rest van de wereld is nu begonnen.

Strauss-Kahn toonde zich optimistisch over het effect van de overeenkomst op het gemoed van de markten. "Ook al gebruiken verschillende landen verschillende instrumenten, de komende dagen zullen we zien dat de acties genoeg zullen zijn om de kredietmarkten weer aan de praat te krijgen."

Amerikanen

Bos had zich tijdens de vergaderingen vooral verbaasd over de afzijdige rol van de Amerikaanse delegatie. "De Amerikanen zien de problemen op de financiële markten nog steeds teveel als een bedrijfsongeluk en niet als een belangrijk economisch probleem dat moet worden opgelost", aldus de minister. "Een leidende rol kan nu niet van de Amerikanen worden verwacht."

De minister was dan ook zeer tevreden met de oproep van de IMF-leden voor een sterke rol van het fonds in de vormgeving van een nieuwe financiële architectuur. "Als er ooit een kans ligt voor het IMF om de leiding te nemen, dan is het nu."

Zondag komen de regeringsleiders van de vijftien landen uit de eurozone bijeen in Parijs om verder te praten over een mogelijk Europees actieplan. Daarbij wordt volgens ingewijden gesproken over een compromisvoorstel dat de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Washington overeen zouden zijn gekomen.

Lees alles over de kredietcrisis op NUzakelijk