DEN HAAG/LUXEMBURG - Verkeersminister Camiel Eurlings heeft woensdag vanuit Luxemburg onrust veroorzaakt in de Tweede Kamer. GroenLinkser Kees Vendrik wilde opheldering over zijn uitspraken dat de luchtvaart geen emissierechten hoeft te kopen.

"Het eerste lek is geslagen'', zei Vendrik in een overleg met milieuminister Jacqueline Cramer. Eurlings zou met zijn uitspraken breken met het kabinetsstandpunt dat ook de luchtvaart moet betalen voor CO2-uitstootrechten.

Cramer beloofde "meteen'' contact op te nemen met Eurlings, die in Luxemburg vergaderde met zijn Europese collega's over deze kwestie. Volgens haar is het kabinetsstandpunt niet gewijzigd en moet de luchtvaart meedoen aan het in EU-verband afgesproken systeem voor emissiehandel.

Motie

Vendrink schermde met een motie als er niet snel duidelijkheid kwam. Hij wees erop dat de Kamer volgende week met herfstreces is. De VVD steunde hem. "De luchtvaart doet gewoon mee'', zei CDA'ster Liesbeth Spies, een partijgenote van Eurlings.

PvdA-Kamerlid Diederik Samsom zei dat de Kamer zich niet gek moest laten maken, maar wilde het ook "even horen als Eurlings afstand heeft genomen van het kabinetstandpunt''.

Niet cruciaal

Een woordvoerder zei in een toelichting dat minister Eurlings heeft bedoeld dat "deelname van niet-Europese landen cruciaal is voor het welslagen van het plan om de luchtvaart in de emissiehandel onder te brengen. Het is niet bepalend voor het wel of niet doorgaan van het plan.''

Cramer

Cramer las later in de Kamer een verklaring van haar CDA-collega voor over wat hij daadwerkelijk had gezegd in Luxemburg. Die woorden zouden verkeerd zijn weergegeven. De PvdA-bewindsvrouw zei dat Eurlings "zich heeft gehouden aan wat we hebben afgesproken''. Het CDA hekelde een GroenLinks-motie, die later werd weggestemd, als ketelmuziek.