DEN HAAG - Ouderen en alleenstaande minima zien hun koopkracht in 2009 met 0,25 procent stijgen door de verzachtende maatregelen van het kabinet bij de nieuwe regeling voor buitengewone zorgkosten. Deze groepen stonden aanvankelijk op nul.

Dat blijkt dinsdagavond uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer waarin het aankondigt 460 miljoen euro extra uit te trekken om chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en minima financieel te ondersteunen.

Gevolgen

De gevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten zijn erg afhankelijk van hun persoonlijke situatie. Een aantal krijgt volgens de berekeningen met een flinke achteruitgang te maken omdat zij door aanpassing van de tegemoetkoming ook minder huurtoeslag ontvangen.

Compensatie

Het kabinet besloot eerder al de compensatieregeling voor buitengewone uitgaven volgend jaar aan te passen omdat te veel mensen er een beroep op doen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn.

De kosten zijn daardoor opgelopen van 125 miljoen euro in 1995 naar 2 miljard in 2006. In de brief meldt het kabinet dat op basis van de voorlopige aangiftegegevens over 2007 van de belastingdienst de kosten dit jaar oplopen tot 2,4 miljard.

De extra koopkrachtimpuls bleek maandag al na beraad tussen minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken), staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie.

Zorgtoeslag

Zo gaat de zorgtoeslag voor alleenstaanden omhoog en krijgen chronisch zieken en gehandicapten een grotere tegemoetkoming bij bepaalde zorgkosten. Het kabinet reserveert verder 50 miljoen om in overleg met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad te komen tot een betere afbakening van de doelgroep die recht heeft op tegemoetkoming.

Omdat de afschaffing van de bestaande compensatieregeling gevolgen heeft voor bijna alle ouderen, heeft het kabinet bovendien besloten om de AOW-tegemoetkoming te verhogen en de inkomensgrens voor de ouderenkorting te verruimen.

Debat

GroenLinks wil snel een debat met Donner en Bussemaker omdat de partij ondanks de voorstellen vreest dat minima "in deze lastige tijden" blijvend met een koopkrachtdaling worden opgezadeld.