AMSTERDAM - Het aantal laagbetaalden in Nederland is de afgelopen dertig jaar verdubbeld tot 1,25 miljoen. Nederland telt ook 1,9 miljoen flexwerkers, van wie een groot deel niet uit vrije wil op tijdelijke basis aan het werk is.

Deze cijfers presenteerde de vakcentrale dinsdag bij de aftrap van de campagne "Gewoon goed werk". Vakbonden in de hele wereld voeren dinsdag actie voor "Decent Work" . Ook in Nederland is dat volgens de bonden geen overbodige luxe.

Lage betaling is een belangrijke aanwijzing voor het ontbreken van "decent work', aldus de FNV. De vakcentrale rekent mensen die minder dan 10 euro bruto per uur verdienen, tot laagbetaalden. Steeds vaker zijn laagbetaalden mensen met een middelbare opleiding, aldus de FNV.

Flexwerk

Werk moet voldoende lonen om zelfstandig van te kunnen leven, stelt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Flexwerk mag van de FNV alleen wanneer het echt nodig is, dus bij ziekte of piekdrukte.