LUXEMBURG - Ministers van Financiën van eurolanden werken aan een Europese benadering van de spaargaranties.

"Ik denk dat het heel goed kan dat de Nederlandse minimumgarantie daarvoor omhoog gaat", zei minister Wouter Bos (Financiën) maandag na beraad met zijn collega's van de veertien andere EU-landen met de euro.

De euroministers hebben maandag echter nog geen besluit genomen over nieuwe spelregels voor de spaargeldgaranties.

Een besluit volgt dinsdag in EU-beraad met ministers van Financiën van alle 27 EU-landen.

Verhogen

De EU-landen duikelden de afgelopen dagen over elkaar heen om de spaargaranties te verhogen voor de banken in hun eigen land.

De landen probeerden zo ieder voor zichzelf het vertrouwen van de spaarders te vergroten, om te voorkomen dat mensen massaal hun geld opnemen.

"Niet iedereen was even blij met de acties van de laatste dagen", zei Bos. "In Finland was een Zweedse bank die adverteerde met hun hogere garantie. Zo zie je dat oneerlijke concurrentie ontstaat."

Nederland

Minister Bos benadrukte dat Nederland al een vrij hoog bedrag garandeert. "Wij dekken 38.000 euro, terwijl het gros van de collega's die hier aan het woord waren 20.000 garanderen."

De ministers van de eurolanden stelden verder dat de begrotingslimieten in het Stabiliteitspact niet wordt aangepast voor de bijzondere financiële omstandigheden.

Frankrijk hintte daar zaterdag op. Het land vreest lang over de begrotingslimiet heen te gaan.

Stabiliteitspact

"Het Stabiliteitspact blijft bestaan, met de clausules die erin voorzien dat onder heel bijzondere omstandigheden uitzonderingen mogelijk zijn", zei Bos.

"Zo'n uitzondering is als een land een bank overneemt bijvoorbeeld. Met de schuld die daardoor ontstaat, zou je tijdelijk over de limiet heen mogen gaan."

Zie ook:

Alles over de kredietcrisis op NUzakelijk.nl.