DEN HAAG - De militaire vakbonden blijven kritisch na een gesprek maandag met minister Eimert van Middelkoop (Defensie), dat plaats had op verzoek van de Tweede Kamer.

De Kamer vond dat de bewindsman de bonden als vertegenwoordigers van het personeel, uitleg verschuldigd was na zijn omstreden uitlatingen in Vrij Nederland dat hij blij was dat hij zelf niet in militaire dienst hoefde.

Van Middelkoop gaf al tegenover de Kamer toe zijn uitspraken te betreuren en hij herhaalde dat tegenover de bonden.

Debie

ACOM-voorzitter Jan Kleian hoorde excuses maar voorzitter Jean Debie (VBM/NOV) hield het op spijt. Debie meent dat de kou na het gesprek weer een beetje uit de lucht is.

De voorzitters geven aan de minister en zijn uitspraken scherp te blijven volgen.

Van Middelkoop maakte zelf melding van een open, kritisch en constructief gesprek. Hij benadrukte dat in zijn politieke carrière betrokkenheid bij de krijgsmacht een herkenbare lijn is.

Uruzgan

De ACOM, AFMP, VBM/NOV en de FVNO grepen de gelegenheid aan om hun zorgen te uiten over de missie in Uruzgan en over andere aspecten binnen Defensie, zoals de personeelszorg.

Kleian wees op de problemen met het materieel in Uruzgan waarover twee onderofficieren onlangs aan de bel trokken.

De vakbondsman had al veel eerder dit soort signalen gekregen en aan de kaak gesteld. De minister maakte duidelijk dat al werd gewerkt aan verbeteringen.