DEN HAAG - Het kabinet steekt ruim 400 miljoen euro in de reparatie van de koopkracht voor chronisch zieken, gehandicapten en minima.

Volgens ingewijden wordt er onder meer geld uitgetrokken voor een hogere zorgtoeslag voor alleenstaanden met een minimuminkomen.

Dat is de uitkomst van overleg tussen de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie en minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) over de buitengewone zorgkosten.

Aanleiding is de aangekondigde bezuiniging op de fiscale compensatieregeling voor buitengewone zorgkosten, waardoor vooral chronisch zieken en gehandicapten erop achteruit dreigen te gaan.

Tegemoetkomingen

Om de gevolgen voor hun portemonnee te verzachten gaan tegemoetkomingen waarop chronisch zieken straks recht hebben omhoog. Ook komt er een hogere toeslag voor arbeidsongeschikten.

Chronisch zieken en gehandicapten mochten hun zorgkosten meer dan verdubbelen voor ze die gingen aftrekken.

Het kabinet wilde hiervan af, maar laat dit toch deels in stand. Naast de hogere zorgtoeslag, steekt het kabinet ook nog geld in een ruimere ouderenkorting.

Tevreden

Coalitiepartij PvdA is tevreden met de uitkomsten. Er zijn nog laatste berekeningen nodig, maar PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zei maandag na overleg tussen de coalitiepartijen en het kabinet dat "het de goede kant uit gaat".

GroenLinks wil dinsdag in het wekelijkse vragenuur opheldering over het coalitieberaad.

Aanpassingen

De aanpassingen waar het kabinet nu mee komt betreffen de nieuwe wet voor tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. De bestaande fiscale compensatieregeling voor hoge zorgkosten wordt sterk afgeslankt.

Deze wordt voor een groot deel vervangen door toeslagen voor chronisch zieken en gehandicapten, verlaging van eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en een algemene compensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten.