DEN HAAG - Ondanks de aanvankelijke woede over de afspraken over het ontslagrecht tussen grote broer FNV, werkgeverskoepel VNO-NCW en minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, begint het CNV dinsdag toch hoopvol gestemd aan het najaarsoverleg.

De christelijke vakcentrale is nog steeds niet blij met het akkoord dat tijdens het overleg op tafel ligt. Maar er staat voldoende tegenover, meent CNV-voorzitter René Paas nu.

Hij doelt dan op afspraken over arbeidsparticipatie die in de maak zijn. Ook komt dinsdag een CNV-voorstel aan de orde om werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de eerste zes maanden van de werkloosheidsverzekering. Al met al is Paas steeds hoopvoller. "Sinds vrijdag heb ik het gevoel dat het de goede kant op gaat."

Koopkracht

Op de agenda staan dinsdag traditiegetrouw de koopkracht, de lonen en de arbeidsmarkt. Al een maand geleden werden FNV, VNO-NCW en Donner het eens over de beperking van de ontslagvergoeding van topinkomens.

Werknemers die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar, krijgen bij ontslag maximaal een jaarsalaris mee. Berichten dat de FNV ook al had toegezegd met een gematigde looneis van 3,5 procent te komen, spraken zowel FNV als VNO-NCW toen tegen.

Looneis

Anders dan anders presenteerden FNV en CNV niet al voor Prinsjesdag hun looneis voor het komend jaar. Zij doen dat pas na het overleg, omdat dan duidelijk is of Donner de WW-premie voor werknemers afschaft. Hij is daartoe alleen bereid wanneer de vakcentrales hun looneis matigen.

Een gematigde loonontwikkeling is goed voor de economie en de werkgelegenheid. Omwille van de koopkracht heeft het kabinet al afgezien van een verhoging van de btw. Afschaffing van de ww-premie voor werknemers is ook goed voor de koopkracht.

De FNV wil koopkrachtverbetering voor alle groepen. "Dat moet ergens vandaan komen", aldus een woordvoerster. Zij voegt eraan toe dat gezien de kredietcrisis iedereen zich er meer dan ooit van bewust moet zijn niet voor eigen glorie te gaan.