DELFT - Bij een conflict tussen werkgever en werknemer moet er ruimte zijn voor een zogenoemd conflictverlof. Dit is een afkoelingsperiode van twee weken die achteraf als bijzonder verlof wordt gebruikt.

Dat zegt Peter-Jan Smits van de arbodienst Arboduo in Ondernemen!, het opinieblad voor MKB Nederland. Het conflictverlof voorkomt volgens hem dat werknemers zich onnodig ziek melden.

Volgens Smits gaat het in 10 tot 20 procent van de verzuimgevallen om de gevolgen van een arbeidsconflict. Dit verzuim kost de werkgevers miljarden euro's per jaar.

Twee schuld

Smits vindt het onterecht dat deze kosten voor 100 procent bij de werkgever terechtkomen. "Waar er twee vechten, hebben twee schuld", aldus de arbodeskundige, die in 2005 de term conflictverlof introduceerde.

Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden van Vakcentrale FNV, ziet niks in 'de hypeterm', zo laat hij in het blad weten. Volgens hem kan ruzie op het werk een ziekmakende omstandigheid zijn waardoor een werknemer zich wel ziek moet melden.

Beheersbaar

Volgens Mario van Mierlo, van MKB-Nederland, moet de oorzaak van het verzuim zo snel mogelijk worden vastgesteld. "We hebben al zo veel verlof en moeten dit juist beter beheersbaar maken", aldus Van Mierlo.

Arbodeskundige Smits ziet voor het verzuim een oplossing in cao-afspraken, waarbij het loon van de werknemer die in een conflict zit, afgebouwd wordt. Deze afbouw kan werknemers prikkelen om het arbeidsconflict eerder op te lossen.