AMSTERDAM - Euronext heeft over het eerste halfjaar 133 miljoen euro winst geboekt. Dat is 61 procent meer dan over de eerste maanden van 2001. De opbrengsten van de samenwerkende beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs stegen met 6,8 procent naar 491,1 miljoen.
Euronext

De samenvoeging van de beurzen had ook het effect dat de kosten omlaag gingen. Vooral op IT-gebied is de synergie te merken. Alleen voor de personeelslasten gold dat niet. Dat komt doordat er onder meer een voorziening is genomen voor vervroegde pensionering in Amsterdam.