DEN HAAG - Tot woede van de SP zet het kabinet de plannen door om een einde te maken aan de afdrachtregeling bij die partij. Het Rijk, gemeenten, provincies en andere overheden moeten de vergoeding voor politieke ambtsdragers straks direct aan de betrokkenen uitkeren.

Ze mogen de schadeloosstelling dan niet meer in de kas van politieke partijen storten. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met twee wetsvoorstellen van minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken die een en ander regelen. De bewindsvrouw wil daarmee de onafhankelijkheid van Tweede Kamerleden en andere politici waarborgen.

Als vergoedingen aan een politieke partij worden betaald, zoals bij de SP gebeurt, wordt de politicus volgens haar financieel afhankelijk van zijn partij. Het kabinet benadrukt dat een politicus zelf mag bepalen of hij geld aan zijn partij overmaakt.

Partijkas

Vol

ksvertegenwoordigers van de SP laten hun vergoeding in de partijkas storten. De partij keert vervolgens een deel daarvan aan hen uit.

De ministerraad heeft er nu mee ingestemd dat de wetsvoorstellen die daar een stokje voor steken, voor advies naar de Raad van State gaan.

Macht

De SP wil dat de Kiesraad zich over de kabinetsplannen buigt en met een advies komt. De partij vindt dat Ter Horst haar macht misbruikt, omdat de PvdA-bewindsvrouw zich met de interne partijpolitiek van de SP bemoeit. "Daar heeft ze niets mee te maken", zei SP-Kamerlid Ronald van Raak in een reactie.

De afdracht is volgens hem via een volstrekt legitieme weg geregeld. "We hebben het afgesproken met de leden, die het in november nogmaals hebben goedgekeurd."

Van Raak ziet in de plannen van het kabinet een poging om de SP te beschadigen. "Wij overtreden geen wetten. De wet wordt nu veranderd zodat onze afdrachtregeling illegaal wordt", stelde hij.