BRUSSEL - Ruim zestig Europarlementsleden tekenen bij de maandelijkse vergadersessie in Straatsburg voor presentiegeld op een vrijdag, hoewel er dan helemaal geen vergaderingen zijn. Ze vangen zo steeds ruim 200 euro vergoeding.

Dat blijkt uit een uitgelekte opsomming door ondervoorzitter Diana Wallis van het Europarlement. Sinds 2004 heeft deze vrijdagvergoeding het Europees Parlement zo'n 820.000 euro gekost.

"Ik weet dat er parlementsleden zijn die op vrijdag tekenen en echt werken", reageert SP-Europarlementslid Kartika Liotard. "Maar ik ken er ook die tekenen en direct weggaan."

Flauwekul

De SP'ster, die zelf ongebruikte vergoedingen terugstort, vindt het hele systeem met handtekeningen "eigenlijk flauwekul. Met die handtekening zie je alleen of iemand aanwezig is, niet of iemand werkt."

Op vrijdag is het Europarlement in Straatsburg meestal uitgestorven. Het parlement had in 2002 besloten de plenaire vergaderingen op vrijdag af te schaffen. Dat gebeurde op initiatief van toenmalig Europarlementslid Michiel van Hulten, later PvdA-voorzitter. Destijds tekenden honderden parlementsleden 's ochtends het ledenregister om daarna direct te vertrekken.

Niet illegaal

Dat enkele tientallen het nog steeds doen, is volgens Van Hulten niet illegaal: "De regels van het Europarlement maken dat inderdaad mogelijk. Er zijn wel minder ondertekenaars dan voor 2002, terwijl er meer leden zijn."

Van Hulten betreurt het dat Europarlementsleden zo het imago van het Europarlement schade berokkenen. "De beste oplossing is om de zittingen in Straatsburg af te schaffen en permanent in Brussel te vergaderen!"

Buitenlandvergoeding

Toine Manders, kandidaatlijsttrekker van de VVD, heeft niet zo'n moeite met de vergoeding. "Bijvoorbeeld sommige Britse leden kunnen op donderdagavond niet terugvliegen en moeten een nacht wachten. Ze maken dan kosten voor een hotel en dergelijke. Dan is een soort buitenlandvergoeding niet zo gek", aldus Manders, die er zelf geen gebruik van zegt te maken. Hij rijdt met de auto steeds op donderdag al terug naar Nederland.

Manders is verbaasd dat er zoveel aandacht is voor de vergoedingen van Europarlementsleden. "Ambtenaren krijgen ze ook in het buitenland. En je hoort niemand als Tweede-Kamerleden naar Darfur vliegen of de premier met het regeringsvliegtuig naar een sportwedstrijd gaat."