DEN HAAG - Tuinders in het Westland moeten vanaf volgende maand meer stroom die ze opwekken bij het verwarmen van hun kassen, kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. In 2010 moet de krapte op het elektriciteitsnet geheel zijn weggewerkt.

Minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) komt op korte termijn met een 'maatwerkoplossing' voor het Westland. Ze heeft de Tweede Kamer geschreven dat die niet ideaal, maar wel bruikbaar is.

De maatregelen in het Westland lopen vooruit op nieuwe wetgeving, waarbij groene stroom voorrang krijgt bij levering aan het net boven de andere stroom.

De afgelopen vier jaar is in het Westland het vermogen aan zogeheten warmtekrachtkoppeling bij tuinders verviervoudigd van 150 megawatt naar 600 megwatt. De beheerder van het netwerk, Westland Infra, kon die groei niet bijhouden.

Verzwaring

Een nieuw systeem van "congestiemanagement" moet tuinders meer toegang geven tot het net. Bovendien wordt hard gewerkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet.

Dat zal de komende jaren overal in het land gebeuren, omdat het kabinet het opwekken van groene stroom stimuleert. Het wetsvoorstel dat groene stroom voorrang geeft op het net, gaat in het voorjaar naar de Tweede Kamer.