AMSTERDAM - In twee weken tijd hebben zich ruim honderd zwartspaarders uit de grensstreekgemeld bij de Belastingdienst om gebruik te maken van de zogeheteninkeerregeling. De spaarders hebben een deel van hun spaargeld op Duitsebankrekeningen staan. Zij willen nu graag gebruik maken van de zogeheteninkeerregeling, die inhoudt dat zij bij een vrijwillige aangifte geen fiscaleboete hoeven te betalen. Dat schrijft Het Financieele Dagblad donderdag.

De Duitse fiscale dienst zegt over informatie te beschikken dat ongeveerduizend Nederlanders hun geld in Duitsland op de bank zetten. Duitse bankenhebben begin jaren negentig geadverteerd in Nederland. Vooral bewoners uit degrensstreek hebben hun spaargeld toen overgeheveld. Velen hadden het idee datDuitsland net als Luxemburg een bankgeheim heeft. Dat is echter niet het geval,aldus de krant.

De mensen die alsnog aangifte hebben gedaan moeten wel belasting betalen totmaximaal twaalf jaar terug, aangevuld met rente.