AMSTERDAM - Steeds meer mensen kopen een duurdere fiets, ondanks een stagnerende fietsmarkten de economische recessie. Gemiddeld werd vorig jaar in Nederland een bedragvan 596 euro betaald voor een tweewieler. Dat schrijft Algemeen Dagbladdonderdag. Er werden in 2002 1,3 miljoen fietsen gekocht, tegenover 1,5 miljoenin 2000.

Consumenten zijn momenteel wel kritischer bij de aankoop van een fiets dan eenaantal jaar geleden, maar zij willen er ook meer voor betalen. Dat stellendiverse organisaties uit de fietsensector. "De fiets is een statussymboolgeworden", verklaart een voorlichter van de Stichting Fiets. "Niet langer heeftde fiets het imago van armoedigheid, maar een van volwassenheid."