DEN HAAG - De inkomensverschillen tussen hoog- en laaggeschoolden zijn de afgelopen 25 jaar fors toegenomen. De inkomensongelijkheid wordt steeds groter, omdat de vraag naar hoogopgeleide werknemers blijft toenemen. Dit gaat ten koste van de lager geschoolden.

Dat concluderen onderzoekers R. Nahuis en H. de Groot van het Centraal Planbureau (CPB) in een discussiestuk, dat woensdag is gepubliceerd. Vooral door technische ontwikkelingen zoeken werkgevers beter opgeleid personeel. Het aanbod van deze arbeidskrachten blijft achter bij de vraag. Dit drijft de prijs van hooggeschoolde werknemers op, waardoor de inkomensverschillen in de komende decennia fors groeien.

Door automatisering en nieuwe technologie zijn relatief steeds meer hoger opgeleiden nodig, zeker op de korte termijn. Het idee dat automatisering uiteindelijk het werk gemakkelijker maakt en daardoor makkelijk is uit te voeren door lager geschoolden, gaat niet helemaal op. "Nieuwe technologie zal zich ongetwijfeld blijven aandienen", stellen de onderzoekers.

De inkomensongelijkheid is vooral drastisch toegenomen in de Verenigde Staten. De afgelopen vijftien jaar is in de VS volgens Nahuis het verschil tussen de hoogste en laagste inkomens jaarlijks procent groter geworden.

In Europese landen zorgen regelingen op het gebied van sociale zekerheid voor een iets gematigder ontwikkeling. Nahuis: "Op de inkomensladder zijn in Europa de hogere inkomens elk jaar met minder dan 1 procent uitgelopen op de mensen aan de onderkant."

Verder zien de CPB-onderzoekers minder grote inkomensverschillen in landen met sterke vakbonden. Volgens Nahuis ontbreken echter actuele cijfers om de inkomensongelijkheid per land goed te vergelijken. "Grofweg zijn de verschillen tussen Angelsaksische landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië tweemaal groter dan in een land als Nederland", stelt hij.

Zo laten bijna tien jaar oude cijfers, die internationaal vergelijkbaar zijn, zien dat de bovenlaag van de Amerikaanse beroepsbevolking 5,85 keer meer verdient dan de onderlaag. In Nederland ontvangen de grootverdieners gemiddeld drie keer zoveel dan werknemers onderaan de inkomensladder.