AMSTERDAM - Een ferme handdruk vergroot je kansen in een sollicitatiegesprek aanzienlijk, zo blijkt uit de resultaten van een Amerikaans experiment.

Onderzoeker Greg Stewart van de universiteit in Iowa bootste een sollicitatiegesprek na, waarbij leidinggevenden van lokale bedrijven in totaal 98 proefpersonen beoordeelden alsof ze kandidaat waren voor een belangrijke baan.

De handdruk van al die 'sollicitanten' werd apart beoordeeld door een groepje onafhankelijke experts op het gebied van lichaamstaal.

Meer expressief

De proefpersonen die volgens de experts een stevige hand gaven, bleken ook het hoogst te scoren in het sollicitatiegesprek. Ze werden door de zakenmensen vaak beoordeeld als 'meer expressief' en 'geschikt voor de baan.'

De proefpersonen met een slappere en minder prettige handdruk kregen na het sollicitatiegesprek vaker het stempel 'minder sociaal' of 'niet zo indrukwekkend'.

De uitkomsten van het onderzoek zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Psychology.

Vrouwen

De positieve resultaten van een stevige handdruk waren bij vrouwen nog sterker dan bij mannen. Verder bleek uit het onderzoek dat kleding en fysieke aantrekkelijkheid veel minder invloed had op de beoordeling van sollicitanten.

Volgens hoofdonderzoeker Greg Stewart is de verklaring daarvoor dat maar weinig mensen nadenken over hun handdruk. "Sollicitanten volgen tegenwoordig trainingen waarbij hen wordt verteld hoe ze moeten praten, wat voor kleding ze moeten dragen, hoe ze vragen moeten beantwoorden, enzovoort", zegt hij. "We komen daardoor tot op zeker hoogte allemaal hetzelfde over, omdat we ons allemaal houden aan dezelfde regels. Maar de handdruk is nog meer iets individueels en subtiels, het vertelt iets persoonlijks over je. Dat nemen mensen bij sollicitatiegesprekken waarschijnlijk onbewust mee in hun beoordeling."

De handdrukken die als beste werden beoordeeld bij het experiment bevatten volgens Stewart de volgende elementen: een stevige grip, een krachtige op- en neergaande beweging en oogcontact.