BRUSSEL - Het vertrouwen in de Europese economie is in september opnieuw verder gedaald. De maandelijkse vertrouwensindex van producenten en consumenten in de EU is gezakt tot het laagste niveau sinds december 1993.

Voor de vijftien EU-landen met de euro is het vertrouwen het laagst sinds 2001.

De somberheid over de economie blijkt uit een maandelijks enquête van de Europese Commissie, die maandag is bekendgemaakt. Alleen in Polen is de index van het economisch vertrouwen nog boven het lange-termijngemiddelde.

Industrie

Het pessimisme is in september vooral groter geworden in de industrie, diensten- en bouwsector. Het consumentenvertrouwen is ongewijzigd laag gebleven vergeleken met augustus.

De verwachtingen over de werkgelegenheid zijn verslechterd in de bouw en industrie, hoewel iets hersteld in de dienstensector. Consumenten rekenen op een verdere toename van de werkloosheid.