WASHINGTON - De Amerikaanse regering en de Democratische en Republikeinse fracties in beide kamers van het Congres zijn het eens geworden over een plan om de kredietcrisis te bezweren.

Het betreft een aangepaste versie van het voorstel dat minister van Financiën Henry Paulson vorige week indiende. Dat hebben betrokken parlementariërs zondag bekendgemaakt op de nieuwszender CNN.

Het nieuwe voorstel, dat erop gericht is financiële instellingen met publiek geld te verlossen van onverkoopbare effecten, wordt naar verwachting maandag in stemming gebracht in het Huis van Afgevaardigden.

Formaliteit

De Senaat buigt zich er mogelijk woensdag over. Aangezien uitvoerig is onderhandeld over het nieuwe voorstel, lijkt dat evenwel een formaliteit.

Lang niet alle volksvertegenwoordigers staan te springen bij het idee dat de regering honderden miljarden besteedt aan steun aan bedrijven.

Markt

Zij lieten zich evenwel overhalen door experts, waaronder 'superbelegger' Warren Buffett, die waarschuwden voor rampzalige gevolgen als de markt nog langer in onzekerheid zou worden gelaten.

Het oorspronkelijke voorstel van Paulson, dat slechts drie kantjes telde, is door de vele mitsen en maren die de afgelopen week zijn toegevoegd, uitgegroeid tot een wetsontwerp van ruim honderd pagina's.

Uitgaven

De maximale bestedingsruimte van 700 miljard dollar blijft gehandhaafd, maar het op te richten noodfonds krijgt in eerste aanleg de beschikking over 250 miljard dollar. Dat kan op verzoek van de president oplopen tot 350 miljard dollar. Verdere uitgaven moeten eerst aan het Congres worden voorgelegd.

In ruil voor de hulp krijgt de regering een belang in de bedrijven die van het programma gebruik maken. Dat moet ervoor zorgen dat de belastingbetaler ervan profiteert als de betreffende ondernemingen er weer bovenop komen.

Staatskas

Het is de bedoeling dat de regering opgekochte bezittingen weer doorverkoopt. Als de markt eenmaal is gekalmeerd, is het niet uitgesloten dat daarop zelfs winst wordt gemaakt, die dan weer terugvloeit in de staatskas.

Het nieuwe voorstel voorziet ook in een scherp toezicht op de uitvoering van het programma. Sommige volksvertegenwoordigers vonden dat de minister van Financiën in het oorspronkelijke voorstel te ruime bevoegdheden kreeg.

Ook wordt paal en perk gesteld aan hoge vergoedingen en gouden handdrukken voor topbestuurders van betrokken bedrijven.

Voorwaarden

De Republikeinen lagen vorige week nog dwars. Zij zagen het niet zitten om gemeenschapsgeld te gebruiken om bedrijven te redden, zonder dat daar strenge voorwaarden aan waren verbonden.

Zij kwamen met een alternatief idee, dat de verantwoordelijkheid bij private partijen legde. De Democraten bestempelden dat voorstel echter als onwerkbaar.

Huizenbezitters

Het nieuwe plan omvat ook voorzieningen ter bescherming van huizenbezitters die moeite hebben met de aflossing van hun hypotheek.

De kredietcrisis begon vorig jaar met problemen in het lagere segment van de Amerikaanse hypotheekmarkt, die via ingewikkelde en ondoorzichtige beleggingsproducten doorsijpelden naar andere marktsegmenten.