DEN HAAG - De provincie Zeeland moet helemaal opnieuw beginnen met de planning van de Westerschelde Container Terminal (WCT), een megacomplex dat naast de haven van Vlissingen-Oost zou moeten verrijzen op de plek van een natuurgebied.

De Raad van State heeft woensdag de bestaande plannen naar de prullenbak verwezen, omdat de provincie alternatieven niet goed heeft onderzocht en de gevolgen voor omwonenden totaal onduidelijk zijn.

Overwinning

De uitspraak is een overwinning voor de natuur- en milieuorganisaties, die bij de Raad van State tegen het WCT-plan hadden geprotesteerd. Volgens het rechtscollege is onder meer onvoldoende gemotiveerd waarom het economisch belang van de terminal zwaarder moet wegen dan het belang om het bestaande Europees beschermde natuurgebied te behouden.

Zeeland Seaports wil in de Vlissingse haven een containerkade aanleggen van 2,6 kilometer, met een maximale capaciteit van 1,5 miljoen containers per jaar. De voorziening zou achthonderd directe en 1900 indirecte arbeidsplaatsen moeten opleveren. Het gaat om een investering van 324 miljoen euro, waarvan 11,4 miljoen euro voor natuurcompensatie.

Natuurgebied

Door de aanleg van de terminal verdwijnt het aanwezige natuurgebied compleet, terwijl Zeeland helemaal niet heeft gekeken naar alternatieve locaties voor de terminal. De Raad van State is daar niet over te spreken. Natuurgebied De Kaloot, dat bij vloed grotendeels onder water ligt, is een vindplaats van fossiele schelpen en broedgebied voor vogels.

Verder blijft er volgens de raad grote onduidelijkheid bestaan over de gevolgen van de aanleg van het WCT. Zo is het onduidelijk of het woon- en leefklimaat van omwonenden niet verpest wordt als er meer goederentreinen over de lijn Vlissingen-Roosendaal gaan denderen.

Ook de financiering van de maatregelen die geluids- en trillingshinder tegen moeten gaan, rammelt volgens de raad. Volgens de Raad van State zal de provincie zorgvuldig onderzoek moeten doen als Zeeland nog steeds een containerterminal langs de Westerschelde wil.

/LINK
Lees hier de complete uitspraak