AMSTERDAM - Omwonenden van Schiphol blijven toch meepraten over de uitbreiding van de luchthaven. Dat meldt oud-minister Hans Alders zaterdag. Alders leidt de gesprekken tussen de luchthaven en betrokken partijen en brengt advies uit aan de overheid.

Alleen de voorzitter van de Vereniging Gezamenlijk Platform, Erwin von der Meer, stapte vrijdag uit het overleg.

Vereniging

De vereniging maakt deel uit van De Bewonersdelegatie die meepraat over de uitbreiding van de luchthaven. Twee vertegenwoordigers van bewoners die ook in de delegatie zitten blijven gewoon meepraten.

Von der Meer

Von der Meer is ontevreden over de manier waarop het vliegtuiglawaai in de toekomst wordt gemeten. Hij vreest dat het huidige meetsysteem op de schop gaat waardoor er meer vliegtuiglawaai is toegestaan zonder dat de wettelijke normen worden overschreden.

Voor Von der Meer is dat 'onaanvaardbaar'. "Dit nieuwe stelsel verplicht de sector nergens toe. De geluidshinder zal niet worden beperkt. Aan een stelsel dat de bewoners volstrekt aan de sector overlevert, ga ik mijn naam niet verbinden."

Het overleg, ook wel 'De tafel van Alders' genoemd, adviseert de overheid over de uitbereiding van de luchthaven. Aan het overleg doen Schiphol, de KLM, Luchtverkeersleiding Nederland, regionale bestuurders en De Bewonersdelegatie mee.