DEN HAAG - De belangenvereniging Vrij Wonen snapt er niets meer van. Vorig jaar oordeelde de inspectie van het ministerie van Vrom dat de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken onrechtmatig was.

Deze week stelde de inspectie in een rapport dat huisvesting van bijvoorbeeld Polen in onder meer vakantiehuisjes onder strikte voorwaarden mogelijk is.

Het rapport is een advies aan gemeenten en huisvesters hoe ze om moeten gaan met het verblijf van arbeidskrachten uit onder meer Polen en Roemenië. De belangenvereniging meldt verbijsterd te zijn.

Bestemmingsplannen

Ze zet zich al jaren in voor permanente bewoning van de vakantiehuisjes door de eigenaren zelf. Daar wordt tegen opgetreden omdat bestemmingsplannen alleen recreatieve bewoning toestaan en geen permanente.

De vereniging eist snel opheldering van minister Jacqueline Cramer (Vrom) over de tegenstrijdige adviezen.