DEN HAAG - Het CDA wil werkgevers meer verantwoordelijkheid geven om werkloosheid van hun werknemers te voorkomen en ze zonodig naar ander werk te begeleiden.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de grootste regeringspartij stelde donderdag voor werkgevers de mogelijkheid te geven het risico op WW in de eerste zes maanden van werkloosheid zelf te laten dragen als ze dat willen.

Volgens Van Hijum betalen werkgevers die 'eigenrisicodrager' worden over de zes maanden geen WW-premie meer, maar draaien zij wel op voor alle kosten als hun werknemer werkloos wordt.

Verzekeren

Werkgevers moeten zich daarvoor kunnen verzekeren. Zij kunnen besparen op de kosten als zij werkloosheid zo veel mogelijk weten te voorkomen met bijvoorbeeld scholing en het vinden van ander werk voor hun overtollige personeel. Dit kan nu al bij arbeidsongeschiktheid.

Privatisering

PvdA-Kamerlid en voormalig FNV-bestuurder Ton Heerts heeft al eerder gepleit voor een gedeeltelijke privatisering van de WW. Private verzekeraars zagen toen al mogelijkheden om werkloosheid in de eerste zes maanden te verzekeren. Daarna wordt het lastig, omdat werkloosheid deels wordt veroorzaakt door economische ontwikkelingen die individuele werkgevers niet altijd kunnen ondervangen.

Najaarsoverleg

Het CDA hoopt dat het kabinet met werkgevers en vakbonden tijdens het najaarsoverleg begin oktober afspraken maakt over een meer activerende WW, zodat ook recht wordt gedaan aan de adviezen van de commissie-Bakker. Van Hijum vreest dat deze adviezen in de la verdwijnen door het eerder bereikte akkoord met de vakcentrale FNV en werkgeverskoepel VNO-NCW over beperking van ontslagvergoedingen en loonmatiging. Volgens hem is meer nodig om zo veel mensen aan het werk te krijgen en te houden.

PvdA

Coalitiegenoot PvdA is blij met het voorstel van het CDA voor een meer activerende WW. Maar Kamerlid Jacques Tichelaar van de PvdA waarschuwt voor een al te vrijblijvende keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager te worden. Anders melden werkgevers zich volgens hem vlak voor een reorganisatie bij uitkeringsinstituut UWV dat ze WW-premie willen betalen, zodat ze goedkoper mensen kunnen ontslaan, en gaan daarna weer verder als eigenrisicodrager om de premie te ontlopen.

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland wil eerst uitgewerkte voorstellen zien, voordat ze reageert.