AMSTERDAM - De fondsen voor de WAO en de WW zijn naar verwachting eind dit jaar nog zo groot dat de premies voor deze sociale voorzieningen volgend jaar omlaag kunnen. Dat stelt de uitkeringsinstantie UWV in een nota aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV heeft deze zogeheten juninota dinsdag naar buiten gebracht.

Weliswaar stijgen de lasten van de meeste fondsen dit jaar door de oplopende werkloosheid, maar door de hoge premies van de afgelopen jaren zal het vermogen eind 2003 ,,nauwelijks'' kleiner zijn dan in 2002. De prognoses in de juninota dienen als basis voor de Rijksbegroting en voor het vaststellen van de premies voor 2004.