ARNHEM - Dexia Bank is niet van plan om klanten die een schuld hebben opgebouwd met aandelenlease voorlopig te ontzien. Minister Zalm van Financiën vroeg het financiële concern onlangs pas op de plaats te maken tot er een oplossing is voor de ruzie tussen Dexia en zijn klanten.

Klik hier voor Stichting Leaseverlies.

De minister vond dat Dexia de incassoprocedures tegen zijn klanten beter kan staken, totdat een arbitragecommissie zich over de problemen met aandelenlease heeft gebogen. Omdat de bank daar niet op ingaat, is de vereniging Payback maandag een nieuwe actie begonnen. De vereniging roept beleggers in aandelenlease op om onder meer Dexia, incassobureaus en de Tweede Kamer te bestoken met elektronische post, waarin zij hun onvrede uiten.

Payback, waarbij zich circa 2000 gedupeerde beleggers hebben aangesloten, wil niet alleen dat Dexia stopt met zijn pogingen om schulden van beleggers te innen. Volgens de vereniging is het ook onterecht dat de beleggers een aantekening krijgen bij het Bureau Kredietregistratie. "Daardoor komen mensen totaal vast te zitten", aldus Payback-woordvoerder P. Koremans. "Ze kunnen geen nieuwe leningen afsluiten en krijgen soms problemen over hun hypotheek."

Beleggers in aandelenlease zijn de beurs opgegaan met geleend geld. Door de sluipende beurskrach blijven zij in veel gevallen met schulden zitten. Minister Zalm heeft het Dutch Securities Institute, een onafhankelijke geschillencommissie voor de beurs, gevraagd een oordeel te vellen over de wijze waarop de producten zijn verkocht. Aan de hand van de conclusies kan er een schikking worden voorgesteld aan de financiële concerns en beleggers. Op deze manier wil Zalm voorkomen dat er lange rechtszaken worden gevoerd door beleggers die zich misleid voelen door de mooie beloftes waarmee aandelenlease aan de man werd gebracht.

Dexia zegt de resultaten van het onderzoek af te wachten. Tot die tijd blijft het concern geld claimen bij de schuldenaars. "Voor Dexia geldt dat een contract een contract is", aldus een woordvoerder van de bank. Dexia heeft beleggers eerder soepelere voorwaarden in hun contract aangeboden om de pijn te verzachten. Ongeveer de helft van de Dexia-klanten die in aandelenlease stapten, heeft daar gebruik van gemaakt.