AMSTERDAM - Intimidatie door chefs en collega's heeft een groter effect op burnout, verzuimen de wens om van baan te veranderen dan intimidatie door klanten. Dat blijktuit het tweejaarlijkse TNO Arbeidssituatie Survey.

Ongeveer 22 procent van de Nederlandse werkenden werd in 2002 geconfronteerdmet intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Van dewerkenden werd 13 procent geïntimideerd door chefs en collega's. Zo'n 7 procentmaakt melding van fysiek geweld door klanten, en 3 tot 7 procent zegt wel eensseksueel geïntimideerd te zijn.

Mensen die geconfronteerd worden met deze problemen blijken vaker ziek thuis teblijven, emotioneel uitgeput te zijn en van baan te willen wisselen. In veelgevallen zoeken zij ook echt nieuw werk. Uit het onderzoek blijkt dat de impactvan de intimidatie groter is wanneer dit voorkomt tussen collega's onderling.

Intimidatie op de werkvloer komt het meest voor in de horeca, ziekenhuizen enandere zorginstellingen. Ook buschauffeurs, treinconducteurs, politie- enbrandweermensen, winkelpersoneel en leraren hebben vaak met 'ongewenst gedrag'te maken.