BAGDAD - Irak verkeert nog steeds niet in de positie afspraken te kunnen maken over langetermijncontracten voor de levering van olie. Hoeveel de olievelden in het land kunnen produceren is nog niet duidelijk, zei zondag een hoge Iraakse functionaris die zich bezighoudt met de marketing van de Iraakse olie.

De opbrengsten van de olie-industrie zijn van vitaal belang voor de wederopbouw van het door sancties, verwaarlozing en oorlog getroffen land. Er bestaat onzekerheid over wat het land kan leveren omdat de pijpleidingen in het noorden van het land nog steeds doelwit zijn van aanslagen door politieke tegenstanders van de bezettingsmacht. Ook de aanvoer uit de olievelden in het zuiden van het land kan niet gegarandeerd worden omdat daar sprake is van 'economische sabotage'.

"Het is nog steeds te vroeg om te zeggen wanneer wij in staat zullen zijn onafgebroken leverantie te garanderen. Maar als de export vanuit de olievelden op gang komt, is dat vanuit het zuiden", aldus de functionaris, die niet met naam genoemd wilde worden. Irak heeft overigens al wel enige olie verkocht, maar die kwam uit de voorraden.

Op dit moment produceert Irak naar schatting 800.000 vaten per dag. De helft daarvan is nodig voor binnenlands gebruik. De verwachting was dat het land omstreeks deze tijd de export van een miljoen vaten per dag zou hebben kunnen hervatten.