BRUSSEL - De Europese banken en verzekeraars hoeven voorlopig niet te voldoen aan vergaande nieuwe internationale boekhoudregels. Onder zware druk van de Franse president Chirac stelt de Europese Commissie voor om de financiële sector te vrijwaren van artikelen en 39 van de internationale commissie voor harmonisatie van boekhoudregels IASB.

Dinsdag zullen de ministers van Financiën van de EU daar vrijwel zeker mee instemmen, aldus een bron in Brussel zaterdag. Eigenlijk waren de ministers het daar al in grote lijnen over eens, maar Frankrijk heeft het punt opnieuw op de agenda gezet, opdat ondubbelzinnig duidelijk wordt dat de financiële sector niets hoeft te vrezen van nieuwe boekhoudregels.

Jojo

Als de IASB-normen tot Europese wet zouden worden verheven, moeten bedrijven ook afgeleide financiële producten, zoals opties, tegen marktwaarde opnemen in de balans en de verlies- en winstrekening. Critici zeggen dat vooral bij banken en verzekeraars de resultaten daardoor als een jojo op- en neergaan. Dat Frankrijk zich er zo druk om maakt, komt doordat vooral Franse banken door nieuwe regels zouden worden geraakt.

'Oplossing'

Europees commissaris Bolkestein (interne markt) vroeg in een brief van 9 juli aan IASB-voorzitter Tweedie om een 'oplossing' voor de gewraakte artikelen. De IASB is in principe onafhankelijk, maar zolang de EU de ideeën van de commissie niet overneemt, blijven ze een dode letter.