AMSTERDAM - Staatssecretaris Mark Rutte van Sociale Zaken vindt dat mensen die zichagressief gedragen bij de Sociale Dienst, geen uitkering meer moeten ontvangen.Hij zegt dat vrijdag in De Telegraaf. Rutte wil dat gemeenten de mogelijkheidkrijgen de uitkering van amokmakers in ieder geval voor drie maanden stop tezetten.

De staatssecretaris reageert hiermee op het feit dat 78 procent van demedewerkers van de Sociale Dienst zegt regelmatig te worden uitgescholden. Intwaalf procent van de gevallen komt het daadwerkelijk tot een handgemeen. "Ikwist dat het erg was, maar de agressie vindt op veel grotere schaal plaats danik vreesde", zegt Rutte.

Volgens de staatssecretaris wordt volgend jaar vrijwel zeker een wet van krachtwaarin de mogelijkheid tot het tijdelijk stopzetten van een uitkering isvastgelegd. Op die manier moet het toenemende geweld een halt wordentoegeroepen.