Als de markt, de effectenbeurs en de rentestand verder verslechteren, komt de winst nog meer onder druk te staan

UTRECHT -
Rabobank

In de eerste zes maanden van dit jaar wist Rabobank de grootste tegenslagen te pareren. De nettowinst groeide 4 procent tot 695 miljoen euro. "Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door een slecht beursklimaat en verslechterde economische omstandigheden. Het begin van het tweede halfjaar is even somber. Het zal een behoorlijke opgave worden de winstgroei over de eerste helft van 2002 te continueren," aldus de weinig optimistische bank in een toelichting. Het operationele resultaat nam met 19 procent toe tot ,6 miljard euro.

De pijn zat vooral bij de verzekeringen. Bij Rabobank-dochter Interpolis ging het operationeel resultaat 23 procent omlaag tot 84 miljoen euro. De bank boerde ook matig met haar vermogensbeheer. Die tak kreeg te kampen met een daling van het operationele resultaat met 17 procent tot 54 miljoen euro.

Het operationele resultaat van het bankbedrijf was in de eerste helft met 645 miljoen euro 10 procent hoger dan de vergelijkbare periode vorig jaar . De rentewinst nam toe met 8 procent, door een groei van de verstrekte leningen, de stijging in de binnengebrachte spaargelden en de hogere rentemarge.

Maar doordat de effectenprovisie als gevolg van de malaise op de beurzen met 15 procent kromp, klommen de totale baten met niet meer dan 5 procent.