DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlanders zouden graag minder uren willen werken dan nu. Als hun wensen ingewilligd zouden worden, daalt het arbeidsaanbod, vooral bij mannelijke werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek van OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek).

Van alle Nederlandse werknemers in loondienst wil 23 procent zijn of haar arbeidsduur aanpassen. Een kwart van hen wil meer werken dan nu, de rest minder. Daarbij blijkt een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen die eigenlijk minder zouden willen werken, zijn veel minder geneigd dat ook echt te doen dan vrouwen.

Overigens is sinds 1 juli 2000 een wet van kracht die werknemers het recht geeft hun arbeidsduur uit te breiden of te verminderen. Maar dat heeft er nog niet toe geleid dat werknemers minder snel van baan veranderen, zoals de verwachting was, aldus het onderzoek.