AMSTELVEEN - Luchtvaartbedrijf KLM wacht met het schrappen van arbeidsplaatsen en het aanwijzen van overtollige medewerkers. Het bedrijf zegt hiertoe gedwongen te zijn door een negatief advies van de ondernemingsraad (OR), aldus een woordvoerder donderdag.

Bij de voorgenomen afslankronde zouden 4500 banen vervallen. Daarbij vallen zevenhonderd gedwongen ontslagen. De OR is het echter niet eens met de plannen, onder meer vanwege de manier waarop overtollige werknemers worden aangewezen.

KLM had dit voorjaar al met vakbonden afspraken gemaakt over de afvloeiing en de reorganisatie. In dat sociaal plan is besloten tot een ontslag op basis van leeftijd. De OR wil liever dat de laatst binnengekomen werknemers als eersten worden ontslagen.

KLM wil vasthouden aan de afspraken met de bonden. "Als er een ander aanwijscriterium zou moeten komen, dan moet er ook weer worden gesproken over de financiële regeling, de twaalf maanden waarin medewerkers nog in dienst blijven en wellicht ook de financiering", aldus hoofd P&O W. Kooijman in het KLM-personeelsblad.

De KLM heeft de OR gemeld een ander criterium onacceptabel te vinden. Het luchtvaartbedrijf hoopt dat de raad binnenkort alsnog positief adviseert. Als KLM en de OR het oneens blijven, moet uiteindelijk de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de knoop doorhakken.