DEN HAAG - Werknemers die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen, krijgen straks bij ontslag nog maar één jaarsalaris mee.

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil hierover binnenkort een akkoord sluiten met vakbonden en werkgevers. Ingewijden hebben dit maandag bevestigd.

In ruil voor de beperking van de ontslagvergoeding voor de topinkomens belooft het kabinet deze regeerperiode het huidige ontslagstelsel met rust te laten. Er komt dus geen versoepeling van het ontslagrecht.

Gematigde loonontwikkeling

De sociale partners zeggen op hun beurt toe volgend jaar te zorgen voor een gematigde loonontwikkeling.

Ingewijden sluiten niet uit dat er afspraken gemaakt kunnen worden over maximale looneisen van rond de 3,5 procent, evenveel als dit jaar.

Najaarsoverleg

De overeenstemming hierover moet beklonken worden tijdens het najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners.

Donner heeft vakbonden en werkgevers maandagavond geschreven dat hij deze bijeenkomst eind september of begin oktober wil houden. Naar een exacte datum wordt nog gezocht.

Btw-verhoging

Donner herinnert de sociale partners er in zijn brief aan dat het kabinet afziet van de geplande btw-verhoging in 2009. Dat gebeurt mede op dringend verzoek van werkgevers en bonden.

Daarnaast is het kabinet bereid de WW-premie voor werknemers volgend jaar te schrappen, op voorwaarde dat de sociale partners er voor zorgen dat de lonen dan niet te veel stijgen.

Het kabinet wil te hoge loonstijgingen voorkomen omdat die de inflatie opjagen en dus schadelijk zijn voor de economie en de werkgelegenheid.

Arbeidsdeelname

Tijdens het najaarsoverleg wil Donner met werkgevers en bonden ook opnieuw praten over vergroting van de arbeidsdeelname.

Hij wil dat meer mensen gaan werken en dat ze langer aan het werk blijven. Dat is nodig omdat in de nabije toekomst een tekort aan arbeidskrachten dreigt.

Scholing

Donner wil met sociale partners afspraken maken over meer scholing van werknemers. Ook moeten bonden en werkgevers meehelpen om ervoor te zorgen dat werknemers die werkloos dreigen te raken zo snel mogelijk een andere baan vinden.