OPHEMERT - Nederland moet de komende vijf jaar een nieuwe golf van fusies van ziekenhuizen verwachten. Allerlei trends, zoals het samengaan van verzekeraars en de strijd die ziekenhuizen moeten leveren om talenten op medisch gebied aan te trekken, wijzen daarop.

Dat schrijft het strategisch adviesbureau Gupta Strategists in de studie Brave New World, waarin het de prestaties van ziekenhuizen in de afgelopen vijf jaar analyseert en de ontwikkelingen tot en met 2012 probeert te voorspellen.

Ook de toenemende ingewikkeldheid van medische procedures, de noodzaak om voldoende patiënten te hebben en de noodzakelijke schaalgrootte om materiaal en instrumenten goedkoop te kunnen inkopen, zullen er volgens het adviesbureau toe leiden dat ziekenhuizen zullen samengaan. Er zijn in Nederland nu ongeveer 95 hospitalen.