DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) hakt pas in november definitief de knoop door over de WW-premies voor werkgevers en werknemers.

Of de premie voor de werkloosheidsverzekering geschrapt kan worden voor werknemers en verlaagd kan worden voor werkgevers, hangt volgens Donner af van de mate waarin sociale partners de lonen weten te matigen.

Deze boodschap gaf de CDA-bewindsman vrijdag af na afloop van de ministerraad. Hij wees erop dat de premies altijd bij ministerieel besluit in november worden vastgesteld. Voordat hij de knoop doorhakt, wil hij eerst nog over de loonontwikkeling praten met sociale partners, onder meer tijdens het traditionele najaarsoverleg, en met de Tweede Kamer.

Dat gebeurt allemaal na Prinsjesdag, als het kabinet de begroting presenteert en de vakbeweging de looneisen voor volgend jaar.