DEN HAAG - De bewaking van de kwaliteit in het hoger onderwijs is in Nederland en Vlaanderen goed geregeld.

Dat heeft de Algemene Rekenkamer donderdag geconcludeerd in samenwerking met het Rekenhof van België.

Opleidingen aan hogescholen en universiteiten worden in Nederland en Vlaanderen door één instelling goedgekeurd, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Beoordeling

Volgens de rekenkamers is de bewaking goed van de grond gekomen, al moet de beoordeling door onafhankelijke deskundigen beter.

Dat is belangrijk omdat de NVAO zijn eindoordeel daarop baseert en omdat de organisatie weinig mogelijkheden heeft om aanvullend onderzoek te doen.

Duidelijk doel

De twee rekenkamers vinden verder dat hogescholen en universiteiten zelf een tandje moeten bijzetten. Zo slagen opleidingen er niet in om duidelijke doelen over hun kwaliteit vast te leggen.