DEN HAAG - De energiebedrijven hanteren te hoge tarieven voor het transport van elektriciteit. Dat schrijven vijf belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.

De energiebedrijven op hun beurt vinden dat de Energiekamer als toezichthouder de tarieven te laag vaststelt. Essent en Eneco zeggen desgevraagd naar de rechter te stappen als de tarieven niet worden bijgesteld.

De VEMW, de organisatie die opkomt voor de belangen van zakelijke energieverbuikers, heeft samen met de Consumentenbond, MKB Nederland, de Vereniging Eigen Huis, de Woonbond en Aedes (woningcorporaties) de brief ondertekend.

Een gemiddeld huishouden zou per jaar enkele tientjes te veel betalen.

Belangen

De Energiekamer moet bij het vaststellen van de tarieven enerzijds rekening houden met de belangen van de consument, maar er anderzijds ook voor zorgen dat de energiebedrijven voldoende geld binnenkrijgen om investeringen te doen die de levering van energie in de toekomst veilig stellen.

De toezichthouder erkent dat in het verleden de tarieven te hoog zijn vastgesteld en wil ze verlagen. Volgens de briefschrijvers gaat dat niet ver genoeg.

Tweede Kamer

De kwestie is al in de Tweede Kamer aan de orde geweest en minister Van der Hoeven van Economische Zaken liet toen weten dat ze de energiebedrijven juridisch niet kan dwingen om terug te betalen wat in het verleden te veel is betaald.

Wel werkt zij aan aanscherping van de wet, waardoor de Energiekamer meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen.

Kas

De energienetten zijn in handen van gemeenten en provincies en te hoge tarieven spekken de kas van deze overheden. De SP wil dat de publiekee netwerkbedrijven geen winst meer afdragen aan hun aandeelhouders, dus de gemeenten en provincies.

Bovendien wil de SP'er Paulus Jansen kostendekkende tarieven. Diederik Samsom (PvdA) vindt dat in het systeem om de tarieven vast te stellen nog steeds niet het goede evenwicht is gevonden, en dat daardoor de prijs voor de consument nog steeds te hoog is.

Kees Vendrik (GroenLinks) wil een Kamerdebat en dringt aan op onderzoek door de Rekenkamer.