DEN HAAG - Een wetsvoorstel om via belastingmaatregelen buitensporige beloningen van topbestuurders in bedrijven aan te pakken, krijgt ruime steun in de Tweede Kamer.

Niet alleen de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie gaan akkoord, ook de linkse oppositiefracties SP en GroenLinks zullen voorstemmen.

Maar bij die laatste twee gebeurt dat met weinig enthousiasme, zo bleek woensdagavond bij de behandeling van het plan van minister Wouter Bos en staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën.

Fopspeen

De Kamerleden Ewout Irrgang (SP) en Kees Vendrik (GroenLinks) vinden de ingrepen lang niet ver genoeg gaan en spraken van "symboolwetgeving" en "een fopspeen".

Volgens het wetsontwerp moeten werkgevers een heffing van 30 procent gaan betalen over vertrekvergoedingen van meer dan 500.000 euro voor topbestuurders.

Pensioen

Ook krijgen ze een belastingheffing van 15 procent opgelegd als ze topfunctionarissen op de valreep aan een fors hoger pensioen helpen. Verder moeten durfinvesteerders, die nu vaak nauwelijks belasting betalen, straks 25 procent gaan afdragen over de investeringsgelden.

SP en GroenLinks denken dat de voorstellen er nauwelijks toe zullen bijdragen de beloningskloof tussen directieleden en modale werknemers te verkleinen. Zij pleiten onder meer voor een beperking van bonussen voor topfunctionarissen.

Bezwaren

VVD en PVV zien helemaal niets in het wetsvoorstel. Ze denken dat dat makkelijk te omzeilen is, hebben allerlei technische bezwaren en vrezen dat het de aandeelhouders van bedrijven op kosten jaagt.

Beide partijen wezen erop dat ook de Raad van State scherpe kritiek had. VVD en PVV kwamen met een reeks wijzigingsvoorstellen, die echter kansloos lijken.

Voor Bos en de PvdA-fractie zijn de voorstellen overigens tweede keus. Bos wilde aanvankelijk de topinkomens aanpakken via het beperken van de pensioenopbouw en door het extra belasten van eigenaren van zeer dure huizen. Onder druk van het CDA moest hij die plannen laten varen.