DEN HAAG - Een te grote groep gemeenten beschermt privacygevoelige gegevens van uitkeringsgerechtigden en aanvragers van bijstand onvoldoende. Dat constateert staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit een steekproef van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) onder 175 gemeenten blijkt dat in februari dit jaar 36 procent van de lokale overheden (nog) niet beschikte over een informatiebeveiligingsplan.

Een dergelijk plan is nodig, omdat gemeenten en sociale diensten elektronische persoonsgegevens in de bijstand regelmatig uitwisselen met informatie van uitkeringsinstantie UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen.

Om meer inzicht te krijgen in de situatie, heeft Aboutaleb de IWI gevraagd uitgebreider onderzoek te doen.