DEN HAAG - Mensen met zware beroepen moeten volgens minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) tijdig ander werk doen om te voorkomen dat ze voor hun 65e opgebrand zijn.

Dat zei de CDA-bewindsman woensdag in reactie op kritiek van de vakcentrale CNV op het kabinetsplan om met straffen en belonen in de AOW langer doorwerken te stimuleren.

Volgens CNV-voorzitter René Paas zijn mensen in zware beroepen de dupe van het plan om ouderen met een aanvullend pensioen vanaf circa 18.000 euro een AOW-heffing te laten betalen. Deze heffing wordt gecompenseerd met een fiscale bonus als je doorwerkt tot je 65e.

Ook wordt deze bonus nog uitgekeerd als je na de AOW-gerechtigde leeftijd aan de slag blijft.

Heffing

Maar volgens Paas is een bouwvakker die al op zijn zestiende is begonnen, na veertig jaar op zijn 56e er wel aan toe om te stoppen en moet niet gestraft worden met een heffing.

Donner stelt dat het ook niet de bedoeling is dat mensen veertig jaar lang hetzelfde zware werk blijven doen.

Het kabinet wil juist dat werkgevers en vakbonden afspraken maken over hoe geïnvesteerd kan worden in werknemers zodat zij tijdig kunnen wisselen naar een andere baan en inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Maatregelen

Donner wees er ook op dat het kabinet naast de AOW-plannen werkt aan maatregelen om ouder personeel aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Zo is het de bedoeling dat werkgevers een korting op sociale premies krijgen als zij iemand tussen de 62 en 65 jaar in dienst nemen. Verder wil het kabinet werkgevers die een werkloze van 55 jaar en ouder aannemen, vrijstellen van ziektekosten via de zogeheten no-riskpolis voor het geval de oudere verzuimt.