AMSTERDAM - De Biomassacentrale Moerdijk levert elektriciteit aan ongeveer negentigduizend huishoudens.

Daarmee is het de grootste energiecentrale ter wereld waar kippenmest als grondstof wordt gebruikt, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Delta. Minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) was woensdag aanwezig bij de opening van de Brabantse centrale.

In totaal produceren Nederlandse pluimveehouders per jaar 1,2 miljoen ton kippenstront. Een derde daarvan wordt gebruikt als mest, de overige achthonderdduizend ton is afval.

Afval

De Biomassacentrale Moerdijk gaat meer dan de helft van de mest die normaal wordt afgevoerd als afval, 440 duizend ton, omzetten in elektriciteit. De as die overblijft na de verbranding wordt hergebruikt en verkocht als grondstof voor kunstmest.

De centrale in Moerdijk pakt ook het mestoverschot aan. Een derde van alle kippenmest in Nederland wordt er verbrand. Moerdijk heeft de eerste centrale op het vasteland van Europa die energie uit kippenmest gaat opwekken.

Broeikasgassen

De centrale stoot bij het opwekken van elektriciteit nauwelijks broeikasgassen uit. Er is wel uitstoot, maar die hoeveelheid staat gelijk aan de hoeveelheid die vrijkomt als de mest over het land wordt uitgestrooid.

In de toekomst produceert de centrale helemaal broeikasgasvrij. Een bedrijf in de buurt kan het broeikasgas gebruiken voor de productie van papier. Een woordvoerder van Delta kan nog niet zeggen wanneer de eerste broeikasgasvrije stroom wordt geproduceerd.

Investering

Om de nieuwe centrale te realiseren, is een investering van 150 miljoen euro gedaan. Klanten gaan volgens Delta niets extra's betalen voor de groene stroom uit de centrale.