VOORBURG - De uitgaven aan particulier onderwijs zijn de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. In 2006 is in Nederland bijna 1,1 miljard euro uitgegeven aan particulier onderwijs.

Dat is 4 procent van de totale onderwijsuitgaven, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag gemeld.

Particulier onderwijs

Particulier onderwijs richt zich vooral op het beroeps- en hoger onderwijs. De omvang van het particuliere basis- en voortgezet onderwijs is gering.

Zowel het aantal deelnemers als de kosten per deelnemer aan het particuliere onderwijs zijn gestegen. In 2006 volgden ruim 183.000 mensen een particuliere opleiding. Zij betalen zelf twee derde van de kosten. De rest nemen werkgevers voor hun rekening.