VOORBURG - Ruim 80 procent van de 830.000 niet-schoolgaande jongeren tussen de 15 en 27 jaar heeft werk.

Van de overigen zitten er 42.000 werkloos thuis. De andere 97.000 zijn niet actief op de arbeidsmarkt, omdat zij ziek of arbeidsongeschikt zijn of de zorg hebben voor een gezin.

Sinds 2004 is de groep jongeren die niet naar school gaat en ook geen werk heeft gedaald met 47.000, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag heeft gepubliceerd.

Halvering

Het aantal werkloze jongeren halveerde in die tijd. De groep die niet actief is op de arbeidsmarkt bleef vrijwel gelijk.

Voor de mannen onder hen is ziekte of arbeidsongeschiktheid de belangrijkste reden om niet actief op zoek te gaan naar werk.

Vrouwen geven de zorg voor het gezin als belangrijkste reden op. Het gaat hierbij meestal om jonge alleenstaande moeders.