DEN HAAG - Regels maken het werklozen en arbeidsongeschikten onnodig moeilijk om een baan te vinden. Daarom vragen gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) minister De Geus van Sociale Zaken regels en standaardprocedures op het gebied van de sociale zekerheid te schrappen of te vereenvoudigen.

De RWI heeft dinsdag in de nota Beleidskader Werk en Inkomen voorstellen gedaan aan De Geus om werklozen en arbeidsongeschikten gemakkelijker aan de slag tekrijgen. Gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de voormalige Arbeidsbureaus van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) moeten vooral meer vrijheid krijgen in de manier waarop zij mensen aan een baan willen helpen.

In een tijd van een verslechterende economie, oplopende werkloosheid en een slinkend budget van de overheid om de arbeidsmarkt te verbeteren, is volgens de RWI meer maatwerk geboden. De instanties moeten vooral niet verzanden in bureaucratie. Het adviesorgaan van het ministerie van Sociale Zaken constateert echter dat de uitvoering van de sociale zekerheid door gemeenten, het UWV en de CWI's op dit moment vooral is gericht op administratie in plaats van bemiddeling van werkzoekenden.

Als voorbeeld noemt de RWI de verplichting voor de CWI's om werklozen ,,te faseren''. Mensen die werkloos zijn geworden en zich bij een van de 130 Centra voor Werk en Inkomen inschrijven voor een uitkering, worden ingedeeld in zogeheten fases en komen in verschillende bemiddelingstrajecten terecht. Volgens de raad vergt deze operatie zoveel administratie en inzet dat de daadwerkelijke toeleiding naar werk eronder lijdt.

Ook kunnen bestaande instrumenten om langdurig werklozen en arbeidsongeschikten aan een baan te helpen, worden vervangen door één heldere regeling. Zo stelt de RWI voor dat de overheid het met een stimuleringsregeling voor werkgevers fiscaal aantrekkelijk maakt om bepaalde groepen mensen in dienst te nemen. Daarbij moeten financiële risico's voor werkgevers, zoals de relatief hogere kans op ziekteverzuim bij arbeidsgehandicapten, worden beperkt.