DEN HAAG - Vanaf begin volgend jaar betaalt uitkeringsinstituut UWV voortaan aan onder meer zieke uitzendkrachten die normaal in het weekeinde werken, over deze dagen in de eerste week van verzuim ook ziekengeld.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).

Motie

Daarmee voert de bewindsman een motie uit van Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA, die vorig jaar door de Kamer was aangenomen.

Volgens Van Hijum pakt de Ziektewet nu oneerlijk uit voor tijdelijke krachten en werkneemsters met zwangerschaps- en bevallingsverlof die zaterdag en zondag als reguliere werkdagen kennen.

UWV

Het UWV voert de Ziektewet uit voor tijdelijke krachten en werkneemsters die ziek zijn als gevolg van hun zwangerschap of bevalling. Daarbij zou alleen in de eerste week van het verzuim sprake zijn van een oneerlijke situatie, omdat de eerste twee ziektedagen voor eigen rekening zijn.

Werkt iemand van donderdag tot en met zondag, dan krijgt hij niks uitgekeerd in de eerste week. Terwijl iemand die van dinsdag tot en met vrijdag werkt, de eerste twee ziektedagen zelf betaalt en de laatste twee dagen een uitkering krijgt.