DEN HAAG - Zij-instromers zijn een aanwinst voor het onderwijs, maar voor de scholen zijn zij duur. Dat concludeert Bureau AStri na onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), dat vrijdag is gepubliceerd.

Mensen die de overstap maken van het bedrijfsleven naar het onderwijs blijven ook vaak in het onderwijs. Degenen die afhaken, doen dat aan het begin van hun onderwijsloopbaan. De combinatie van werken en leren blijkt dan te zwaar.

Voor de scholen zijn de instromers om hun levenservaring en gedrevenheid waardevolle aanwinsten. Toch gaan ze maar mondjesmaat aan de slag met zij-instromers omdat opleiding en begeleiding duur en tijdrovend zijn.

Ontoereikend

De vergoeding die scholen hiervoor krijgen zou ontoereikend zijn. Een voorstel is dan ook om een lerarenbeurs te introduceren om meer zij-instromers binnen te halen.

In het basis- en voortgezet onderwijs werken tussen de vier- en vijfduizend zij-instromers. In het mbo komt een op de drie docenten uit het bedrijfsleven.