DEN HAAG - Het CDA maakt zich zorgen over de prijzen van lesboeken. De partij noemt het "zeer onwenselijk' dat twee distributeurs van schoolboeken 80 procent van de markt in handen hebben.

De partij eist opheldering van de eigen staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt.

Marktpositie

Volgens het CDA kan de dominante marktpositie van de twee distributeurs voor "ongezonde prijsstellingen" voor schoolboeken zorgen.

Het gebrek aan concurrentie ligt gevoelig omdat Van Bijsterveldt juist verwacht dat de prijzen van schoolboeken door meer wedijver omlaag kunnen.

Concurrentie

Om de concurrentie aan te wakkeren, geeft de staatssecretaris scholen volgend jaar de taak om de boeken in te kopen. De inkoopmacht van de scholen moet ervoor zorgen dat zij grotere kortingen kunnen bedingen dan individuele ouders.

Het CDA wil weten wat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) van de macht van de twee grote distributeurs vindt. De Tweede Kamerfractie vraagt zich verder af of kleine distributeurs wel toegang tot de markt hebben, waarmee de concurrentie zou worden vergroot.

Tegenslag

De zorgen van het CDA zijn een nieuwe tegenslag voor Van Bijsterveldt in haar poging om de schoolboeken gratis te maken.

Eerder werd het uiteindelijke doel om scholen de boeken te laten inkopen met een jaar uitgesteld omdat bleek dat zij daar nog niet klaar voor waren. In plaats daarvan krijgen ouders dit jaar ruim 300 euro om de boeken te kopen.

Vervolgens kreeg zij slechts met moeite een meerderheid in de Tweede Kamer achter haar plannen.

Het parlement vreesde voor juridische procedures van uitgeverijen tegen scholen, die bovendien opgezadeld zouden worden met administratieve rompslomp. Ook vroegen Kamerleden zich af of leraren wel hun favoriete titels konden kopen.