DEN HAAG - Mensen die na hun 62e blijven doorwerken, krijgen daarvoor vanaf 2009 jaarlijks een fiscale bonus. Die kan oplopen tot 3000 à 3500 euro per jaar.

De bonus, in de vorm van een hogere arbeidskorting, wordt ook uitgekeerd als iemand na zijn 65e aan de slag blijft.

Daar staat tegenover dat ouderen met een redelijk aanvullend pensioen die in 2011 of daarna 65 jaar worden, extra belasting moeten gaan betalen, waardoor ze bijdragen aan de financiering van de AOW.

Kabinet

Het kabinet is het over deze aanpak donderdag eens geworden, aldus ingewijden. Het betreft een nadere uitwerking van het regeerakkoord. Het kabinet wil met zijn aanpak bevorderen dat mensen langer aan de slag blijven.

De bonus staat los van het eerder door minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken aangekondigde plan om doorwerken na het 65e te belonen.

Dat houdt in dat iemand die na zijn 65e aan het werk blijft jaarlijks 5 procent meer AOW opbouwt. Het kabinet besluit vrijdag over dit voorstel.