DEN HAAG - Minima gaan er volgend jaar niet op achteruit en werkende gezinnen gaan er het meest op vooruit. Het kabinet heeft donderdag een akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Deze wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.

Minister Wouter Bos (Financiën) maakte donderdag duidelijk dat het gelukt is om de koopkracht voor alle kwetsbare groepen op peil te houden. In voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) zaten zij aanvankelijk nog fors in de min.

Volgens Bos komt het kabinet ook de belofte na om werkende gezinnen wat extra's te geven. Vorig jaar kreeg het kabinet nog veel kritiek dat juist de hardwerkende Nederlander het tijdens economisch mindere jaren extra zwaar te verduren kreeg vanwege allerlei lastenverzwaringen.

"De grootste plussen zitten bij de werkende gezinnen", aldus Bos. "Het is een plaatje waar we trots op kunnen zijn."

Btw-verhoging

De verbeterde koopkracht is vooral het gevolg van het schrappen van de geplande btw-verhoging en het schrappen van de WW-premie voor werknemers. Het kabinet gaat er vanuit, zoals vorige week gevraagd, dat de vakbonden hun looneisen zullen matigen. Zij riepen het kabinet eerder op de btw-verhoging niet door te laten gaan.

Kinderopvang

Donderdag hakte het kabinet ook de knoop door over het extra geld dat nodig is voor de kinderopvang, waar opnieuw sprake is van financiële tegenvallers. Daarnaast is afgesproken dat het systeem van kinderopvang opnieuw wordt doorgelicht.

Uitgangspunt wordt het advies van de commissie-Bakker, die eerder dit jaar het kabinet adviseerde hoe meer mensen aan de slag kunnen worden geholpen.

Meer werken

Bakker stelde voor om de toeslag voor kinderopvang afhankelijk te maken van het inkomen van de meest verdienende ouder. Die aanpak stimuleert de minst verdiende de ouder (doorgaans de vrouw) meer te gaan werken.

In het huidige systeem bepaalt het gezamenlijke inkomen van man en vrouw de hoogte van de toeslag. Wanneer de nieuwe opzet ingaat, is nog niet duidelijk.

AOW-heffing

In het belastingplan, dat ook op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is de verdere uitwerking opgenomen van de AOW-heffing die ouderen met een wat hoger inkomen vanaf 2011 moeten gaan betalen.

In het regeerakkoord waren daar afspraken over gemaakt. Wie voor zijn 65e stopt met werken, krijgt een heffing. Wie wel doorwerkt tot zijn 65e, wordt ontzien.