AMSTERDAM - Apothekers eisen van minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) een nieuw onderzoek naar een kostendekkend tarief voor apothekers.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de branchevereniging van apothekers KNMP laten weten dat in een lopend onderzoek niet wordt gekeken naar mogelijkheden apothekers te compenseren voor de financiële gevolgen van het in juli ingevoerde preferentiebeleid.

Er wordt enkel gekeken naar de omzetdaling die apothekers oplopen door dit nieuwe beleid.

Goedkoopste variant

Doordat met het preferentiebeleid niet meer alle medicijnen vergoed worden, lopen apothekers geld mis. Zorgverzekeraars vergoeden van veel voorgeschreven geneesmiddelen alleen nog de goedkoopste variant.

Dat houdt in dat apothekers niet meer vrij zijn in hun inkoopbeleid en zij kortingen en bonussen mislopen. De apothekerskoepel KNMP wil hiervoor een compensatie middels een hogere receptvergoeding, die al hun kosten moet dekken.

Brief

De KNMP ontving eind juli een brief van de NZa waarin werd vermeld dat in het onderzoek niet wordt gekeken naar de mogelijkheden van zo'n kostendekkend tarief als compensatie voor het preferentiebeleid.

De KNMP dacht dat dit wel het geval was, zegt een woordvoerder donderdag. De koepelorganisatie verwijt minister Klink niet zelf actie te hebben ondernomen, aangezien hij de brief van de KNMP ook heeft ontvangen. "Terwijl hij zelf degene is geweest die de NZa opdracht heeft gegeven voor het onderzoek."

Onzin

In de brief staat dat de NZa niet genoeg gegevens van dit jaar heeft om de laatste stand van zaken te onderzoeken. "Dat is natuurlijk onzin. Daarvoor zijn ze juist een autoriteit. Ze hebben genoeg bevoegdheden om alle benodigde gegevens boven tafel te krijgen."

De NZa bevestigt dat in het onderzoek niet wordt gekeken naar een kostendekkend tarief. De opdracht van de minister kreeg de NZa op 1 april en toen was er nog geen sprake van de definitieve invoering van het preferentiebeleid. In eerste instantie werd dan ook niet gekeken naar de gevolgen van de invoering van het beleid, maar enkel naar kortingen en bonussen die apothekers ontvingen op medicijninkoop.

Gevolgen

"Later hebben wij het onderzoek aangepast en apothekers gevraagd naar de gevolgen van het nieuwe beleid, maar zij gaven aan nog over te weinig informatie te beschikken om antwoord te kunnen geven", legt een woordvoerder uit. Zij geeft echter aan dat een dergelijk aanvullend onderzoek wel nodig is.

De resultaten van het onderzoek worden door de NZa voor 1 november verwacht. Dan wordt ook bekend of er een compensatie komt voor de misgelopen inkomsten van apothekers.

Het ministerie wacht het rapport van de NZa af. Het verwacht verder de medewerking van de apothekers om in kaart te brengen wat het preferentiebeleid voor gevolgen heeft voor de apothekers. "Hoe meer apothekers meewerken, hoe meer informatie wij hebben waardoor beter bepaald kan worden hoe de toekomst voor deze branche eruit komt te zien", licht een woordvoerder toe.